Nedostatak fosfora se pogoršava zbog

 • Kisela ili vrlo alkalna ( karbonatna ) zemljišta
 • Nizak nivo organske materije
 • Hladni ili vlažni uslovi
 • Usevi sa slabo razvijenim korenskim sistemom
 • Zemljišta sa niskom P rezervom
 • Zemljišta sa visokim kapacitetom fosfata
 • Zemljišta bogata gvožđem

Phosphorus je važan za

 • Povećava veličinu ploda
 • Daje intenzivniju boju
 • Povećava tvrdoću
 • Smanjuje skladišnu sposbnost
 • Povećava količinu kalcijuma u plodu

Preporučena Yara đubriva za Phosphorus

YaraMila 7-20-28

YaraMila 7-20-28

Jabuka: osnovno đubrenje u jesen YaraMila 9-12-25, 7-20-28 ili 8-24-24 150-300 kg/ha

Pročitajte još o YaraMila 7-20-28

YaraMila 8-24-24

YaraMila 9-12-25

YaraMila COMPLEX 12-11-18

YaraMila COMPLEX 12-11-18

Jabuka: Startno đubrenje u rano proleće: YaraMila™ Complex 12-11-18 250-500 kg/ha

Pročitajte još o YaraMila COMPLEX 12-11-18

YaraMila CROPCARE 11-11-21

YaraMila CROPCARE 11-11-21

Jabuka: Startno đubrenje u rano proleće: YaraMila™ Cropcare 11-11-21: 250-500 kg/ha

Pročitajte još o YaraMila CROPCARE 11-11-21

YaraMila CROPCARE 8-11-23

YaraMila CROPCARE 8-11-23

Jabuka: Starto đubrenje u rano proleće: YaraMila™ Cropcare 8-11-23 250-500 kg/ha

Pročitajte još o YaraMila CROPCARE 8-11-23

FERTICARE 15-30-15

FERTICARE 8-42-14