Nedostatak bora se pogoršava zbog

 • Peskovita zemljišta
 • Alkalna zemljišta
 • Zemljišta sa niskim rezervama organske materije
 • Visoki nivoi azota
 • Zemljišta sa visokim nivoom kalcijuma
 • Hladno i vlažno vreme
 • Sušni periodi

Boron je važan za

 • Pospešuje razvoj pupoljaka
 • Pospešuje cvetanje
 • Pospešuje razvoj polodova
 • Zbog njega kožica ima bolju teksturu
 • Smanjenje negativnih posledica skladištenja

Preporučena Yara đubriva za Boron

YaraMila COMPLEX 12-11-18

YaraMila COMPLEX 12-11-18

Jabuka: Startno đubrenje u rano proleće: YaraMila™ Complex 12-11-18 250-500 kg/ha

Pročitajte još o YaraMila COMPLEX 12-11-18

YaraMila CROPCARE 11-11-21

YaraMila CROPCARE 11-11-21

Jabuka: Startno đubrenje u rano proleće: YaraMila™ Cropcare 11-11-21: 250-500 kg/ha

Pročitajte još o YaraMila CROPCARE 11-11-21

YaraLiva NITRABOR

YaraLiva NITRABOR

Jabuka: YaraLiva Nitrabor ili Tropicote 250-400 kg/ha u prolećnoj prihrani

Pročitajte još o YaraLiva NITRABOR