Nedostatak cinka se pogoršava zbog

 • Organska zemljišta
 • Zemljište s visokim pH
 • Zemljišta bogata fosforom
 • Zemljišta na kojima je dodata velika količina fosfora
 • Hladni i vlažni uslovi

Zinc je važan za

 • Uklanja hlorozu i preuranjen pad listova
 • Pospešuje otpornost u hladnim vremenskim uslovima i kasnim mrazevima
 • Pospešuje rast pupoljaka
 • Pospešuje cvetanje
 • Pospešuje zametanje ploda
 • Kožica ima bolju strukturu
 • Smanjuje skladišnu sposobnost