Nedostatak mangana se pogoršava zbog

  • Organska zemljišta
  • Peskovita zemljišta
  • Zemljišta sa visokim pH
  • Hladna i vlažna razdobolja
  • Rastresita zemljišta

Manganese je važan za

  • Snažni izdanak i rast listova
  • Može da se poveća kvalitet ploda i roda