Nedostatak sumpora se pogoršava zbog

  • Kisela zemljišta
  • Rastresito, peskovito zemljište ( ispiranje )
  • Nizak nivo organske materije
  • Slabo prozračna zemljišta ( natopljena zemljišta )
  • Područja sa niskim industrijskim emisijama

Sulphur je važan za

  • Zdravi, zeleni listovi
  • Ujednačeno dozrevanje useva
  • Usev efikasnije iskorišćava azot
  • Kvalitetniji sadržaj proteina u zrnu

Preporučena Yara đubriva za Sulphur

YaraMila 8-24-24

YaraMila 8-24-24

Strna žita: Osnovno đubrenje u predsetvenoj pripremi u jesen: YaraMila™ 8-24-24 u količini od 250 do 400 kg/ha.

Pročitajte još o YaraMila 8-24-24

YaraVita THIOTRAC

YaraVita THIOTRAC

Strna žita: primeniti u dozi 5,0 lit/ha u početku stvaranja koljenca, pa do prvog koljenca (Zadoks 30-31). Preporučena količina vode: 200 lit/ha. Pšenica: primeniti u dozi 3,0-5,0 lit/ha od sredine klasanja do kasne mlečne zriobe (Zadoks 55-79). Preporučena količina vode: 200 lit/ha.

Pročitajte još o YaraVita THIOTRAC

YaraBela SULFAN

YaraBela SULFAN

Strna žita: Prihrana azotom u proleće: YaraBela™ Sulfan , u jednoj ili dve aplikacije.1.u fazi bokorenja Sulfan 300- 400 kg/ha,2.faza zastavičara do klasanja Sulfan 150-200 kg/ha

Pročitajte još o YaraBela SULFAN

YaraTera KRISTALON SPECIJAL 18-18-18 +3MgO +micro

YaraTera KRISTALON SPECIJAL 18-18-18 +3MgO +micro

FERTICARE 24-8-16