Nedostatak bora se pogoršava zbog

  • Peskovita zemljišta
  • Alkalna zemljišta
  • Zemljišta sa niskim rezervama organske materije
  • Visoki nivoi azota
  • Zemljišta sa visokim nivoom kalcijuma
  • Hladno i vlažno vreme
  • Sušni periodi

Boron je važan za

  • Klijanje polenovih zrna i đubrenje
  • Pravilno zametanje semena i adekvatan prinos
  • Relativno smanjena potreba za borom

Preporučena Yara đubriva za Boron

YaraMila 8-24-24

YaraMila 8-24-24

Strna žita: Osnovno đubrenje u predsetvenoj pripremi u jesen: YaraMila™ 8-24-24 u količini od 250 do 400 kg/ha.

Pročitajte još o YaraMila 8-24-24