Nedostatak fosfora se pogoršava zbog

 • Kisela ili vrlo alkalna ( karbonatna ) zemljišta
 • Nizak nivo organske materije
 • Hladni ili vlažni uslovi
 • Usevi sa slabo razvijenim korenskim sistemom
 • Zemljišta sa niskom P rezervom
 • Zemljišta sa visokim kapacitetom fosfata
 • Zemljišta bogata gvožđem

Phosphorus je važan za

 • Bolji razvoj useva
 • Poboljšan rani razvoj korena
 • Povećan prinos
 • Ujednačeno zrenje useva

Preporučena Yara đubriva za Phosphorus

YaraMila 16-27-7

YaraMila 16-27-7

Strna žita : YaraMila™ 16-27-7 za žitarice i tla sa srednjim i višim sadržajem kalijuma Primenjuje se najviše u strnim žitima u jesen u količini 300-400 kg/ha čime se unosi 48-64 kg N/ha. To je dovoljno za jesenski period vegetacije jer višak azota smanjuje otpornost na nepovoljne uslove tokom zime. Takođe zadovoljavamo potrebe za fosforom od 81 do 108 kg/ha, što je optimalno za strna žita. Strna žita iznose kalijum u količini 60 kg/ha te je posve dovoljan dodatak od 50 % potreba za kalijumom.

Pročitajte još o YaraMila 16-27-7

YaraMila 8-24-24

YaraMila 8-24-24

Strna žita: Osnovno đubrenje u predsetvenoj pripremi u jesen: YaraMila™ 8-24-24 u količini od 250 do 400 kg/ha.

Pročitajte još o YaraMila 8-24-24

YaraTera KRISTALON SPECIJAL 18-18-18 +3MgO +micro

YaraTera KRISTALON SPECIJAL 18-18-18 +3MgO +micro