Nedostatak magnezijuma se pogoršava zbog

  • Peskovita zemljišta
  • Kisela zemljišta
  • Zemljišta bogata kalijumom
  • Zemljišta na kojima je dodata velika količina kalijuma
  • Hladna i vlažna razdoblja

Magnesium je važan za

  • Bolji razvoj useva
  • Poboljšana otpornost na zimu i bolji uslovi za stvaranje izdanaka
  • Bolji kvalitet zrna

Preporučena Yara đubriva za Magnesium

YaraTera KRISTALON SPECIJAL 18-18-18 +3MgO +micro

YaraTera KRISTALON SPECIJAL 18-18-18 +3MgO +micro

YaraTera REXOLIN Mg6

FERTICARE 24-8-16