Nedostatak mangana se pogoršava zbog

  • Organska zemljišta
  • Peskovita zemljišta
  • Zemljišta sa visokim pH
  • Hladna i vlažna razdobolja
  • Rastresita zemljišta

Manganese je važan za

  • Bolji uslovi za useve
  • Poboljšana otpornost na zimu i bolji uslovi za stvaranje izdanaka
  • Poboljšana otpornost na bolesti
  • Bolji kvalitet zrna

Preporučena Yara đubriva za Manganese

YaraMila 8-24-24

YaraMila 8-24-24

Strna žita: Osnovno đubrenje u predsetvenoj pripremi u jesen: YaraMila™ 8-24-24 u količini od 250 do 400 kg/ha.

Pročitajte još o YaraMila 8-24-24