CheckIT – za dijagnozu nedostatka hraniva u biljkama

Yara CheckIT je aplikacija za pametne telefone s opsežnom arhivom fotografija nedostatka hraniva za širok spektar poljoprivrednih kultura, koja pomaže uzgajivaču da brzo i jednostavno identifikuje nedostatak pojedinog hraniva u svojim biljkama.

Jednostavna identifikacija nedostatka hraniva

U aplikaciji CheckIT možete pretraživati arhiv fotografija nedostatka hraniva prema simptomima, poziciji simptoma na biljkama ili pretpostavljenom uzroku simptoma, kao i na temelju rezultata pretrage identifikovati mogući nedostatak hraniva u vašim biljkama. Nakon što ste prepoznali uzroke nedostatka, CheckIT daje dodatne informacije o uticaju tog nedostatka na biljke, vrstama tla koja su podložne takvom nedostatku faktora koji mogu dodatno da pogoršaju stanje. CheckIT takođe preporučuje proizvod koji bi trebalo da se koristi za otklanjanje utvrđenog nedostatka, kao i proizvode za preventivni tretman za sledeću sezonu.

Sadržaj aplikacije – kulture i odgovarajuće preporuke đubriva - prilagođen je za Srbiju. CheckIT bi trebalo dobro da funkcioniše na seoskim lokacijama sa slabim signalom, ali ako uopšte nema signala preporuke će biti ograničene. CheckIT vam omogućuje da na svom polju vrlo brzo identifikujete nedostatke hraniva u biljkama i odmah daje savete i preporuke kako otkloniti nedostatke i na taj način poboljšava kvalitet i količinu prinosa.

Za konačnu potvrdu nedostatka nekog hraniva uvek preporučujemo izradu laboratorijske analize lisnog tkiva. To je posebno važno zbog česte pojave nedostatka više od jednog hraniva, a u takvim situacijama simptomi mogu da budu nedovoljno jasni; ne bi trebalo zaboraviti ni mogućnost skrivenog nedostatka, kada bez ikakvih vidljivih simptoma može da dođe do pada količine ili kvaliteta prinosa.

Na mobilnom uređaju preuzmite aplikaciju koristeći donji link

Get CheckIT on the App Store Get CheckIT on Google play