YaraLiva NITRABOR

YaraLiva NITRABOR

YaraLiva Nitrabor (15,5% N + 18% Ca + 0,3% B) Granulirano đubrivo s kalcijum nitratom s dodatkom bora pogodno je za primenu u polju za sve useve, posebno kupusnjače, koje su sklonije nedostatku kalcijuma i bora.

YaraLiva Nitrabor je granulirano đubrivo sa vrlo visokom preciznošću razbacivanja pri ručnoj ili mašinskoj primeni (do 24 metra).

To je lako rasipajući materijal sa jedinstvenim premazom za suvu primenu. Njegova higroskopna priroda znači da se lako otapa kada je u dodiru sa zemljištem u vlažnim uslovima ili pri noćnoj rosi.

Ova forma ima vrlo nizak rizik od opekotina i često se koristi kao završna prihrana u širokom rasponu visokovrednih useva koji imaju potrebu za dodatnim borom i gde su zemljišta s niskim sadržajem bora.