YaraTera REXOLIN Q40

YaraTera REXOLIN Q40

YaraTera Rexolin Q40 je stabilan, vodotopiv i bez prašine helat gvožđa; Gvožđe je u obliku EDDHA helata , za upotrebu u poljoprivredi i hortikulturi u tlu i hidroponiji.

Fe-EDDHA za upotrebu pri višem pH, stabilan pri pH 3,5-10, koristi se pri uzgoju preko zemljišta i u hidroponiji, posebno je efikasan ako se primenjuje preko zemljišta .