YaraVita BRASSITREL PRO

YaraVita BRASSITREL PRO

YaraVita Brassitrel Pro je uravnotežena kombinacija esencijalnih mikronutrijenata, posebno pogodna za povrće i leguminoze.

Tečna forma olakšava merenje, izlivanje i mešanje proizvoda u rezerevoar za prskanje, dajući najviši sadržaj hranivih materija.

Čistoća sirovina odabranih za ovaj proizvod čini ga sigurnim za primenu na usev i pomaže sigurnost da se dobijeni proizvodi ne odbaci u bilo kom trenutku u lancu snabdevanja.< br>
Kontrolisana veličina čestica daje brzi unos i dugotrajan učinak. Time se smanjuje potreba za ponovnim primenama čime se štedi vreme i novac.

Široka mogućnost mešanja u rezervoaru olakšava primenu proizvoda sa poljoprivrednim hemikalijama, štedi vreme i novac. Jednako je važan, besplatan pristup informacijama o Tankmixu putem interneta ili putem pametnih telefona što omogućuje brzu i laku proveru mogu li da se proizvodi primenjiju zajedno.

Informacije o načinu primjene proizvoda

Beans

Pasulj: Do 4 l/Ha što je pre moguće u sezoni rasta, pod pretpostavkom da postoji dovoljno lišća koje bi sprej pokrio (npr. 4 do 6 razina/ faza listanja). Po potrebi ponoviti postupak u intervalima od 10 do 14 dana do mesec dana pre berbe. N.B. Ne prskati u cvetanju. Količina vode 200l/ha.

Brassica Vegetables

Kupusnjače: 3-4 l/ha u ranim fazama vegetacije (4-6 listova) treba primeniti po prvi put, kada biljka oformi dovoljnu lisnu masu. U slučajevima deficita tretman možemo ponoviti za 10- 14 dana. Količina vode za rastvor: 100-200 l/ha.

Broccoli

Brokoli: Do 4 l/ha što je pre moguće u sezoni rasta, pod pretpostavkom da postoji dovoljno lišća koje bi sprej pokrio(primerice 4 do 6 razina/faza listanja). Po potrebi ponoviti postupak u intervalima od 10 do 14 dana do mesec dana pre berbe. Količina vode 200l/ha.

Cabbage

Kupus: Do 4 l/ha što je pre moguće u sezoni rasta, pod pretpostavkom da postoji dovoljno lišća koje bi sprej pokrio(primjerice 4 do 6 razina/faza listanja). Po potrebi ponoviti postupak u intervalima od 10 do 14 dana do mesec dana pre berbe. Količina vode 200l/ha.

Carrots

Mrkva: dva puta primeniti 3l/ha kad je usev visok 15 cm i ponoviti dve sedmice kasnije, količina vode 200l/ha.

Cauliflower

Karfiol: Do 4 l/ha što je pre moguće u sezoni rasta, pod pretpostavkom da postoji dovoljno lišća koje bi sprej pokrio(primjerice 4 do 6 razina/faza listanja). Po potrebi ponoviti postupak u intervalima od 10 do 14 dana do mesec dana pre berbe. Količina vode 200l/ha.

Soybean

Soja: do 4l/ha što je pre moguće u sezoni rasta. Pod pretpostavkom da postoji dovoljno lišća koje bi prskanje pokrilo ( npr. faza 4 do 6 lista). Po potrebi ponoviti postupak u intervalima od 10 do 14 dana do mesec dana pre žetve. Ne prskati u cvetanju. Količina vode 200l/ha.

Sugar Beet

Šećerna repa: 3l/ha u 200l vode. Može se primenjivati u intervalima 10-14dana. Primeniti od stadija 4 do 6 lista.

Sunflower

Suncokret: 3 l/ha, u fazi 4-8 listova ili najkasnije do početka butonizacije. Količina vode za rastvor: 200-400 l/ha

Informacije o načinu primjene proizvoda

Beans

Pasulj: Do 4 l/Ha što je pre moguće u sezoni rasta, pod pretpostavkom da postoji dovoljno lišća koje bi sprej pokrio (npr. 4 do 6 razina/ faza listanja). Po potrebi ponoviti postupak u intervalima od 10 do 14 dana do mesec dana pre berbe. N.B. Ne prskati u cvetanju. Količina vode 200l/ha.

Brassica Vegetables

Kupusnjače: 3-4 l/ha u ranim fazama vegetacije (4-6 listova) treba primeniti po prvi put, kada biljka oformi dovoljnu lisnu masu. U slučajevima deficita tretman možemo ponoviti za 10- 14 dana. Količina vode za rastvor: 100-200 l/ha.

Broccoli

Brokoli: Do 4 l/ha što je pre moguće u sezoni rasta, pod pretpostavkom da postoji dovoljno lišća koje bi sprej pokrio(primerice 4 do 6 razina/faza listanja). Po potrebi ponoviti postupak u intervalima od 10 do 14 dana do mesec dana pre berbe. Količina vode 200l/ha.

Cabbage

Kupus: Do 4 l/ha što je pre moguće u sezoni rasta, pod pretpostavkom da postoji dovoljno lišća koje bi sprej pokrio(primjerice 4 do 6 razina/faza listanja). Po potrebi ponoviti postupak u intervalima od 10 do 14 dana do mesec dana pre berbe. Količina vode 200l/ha.

Carrots

Mrkva: dva puta primeniti 3l/ha kad je usev visok 15 cm i ponoviti dve sedmice kasnije, količina vode 200l/ha.

Cauliflower

Karfiol: Do 4 l/ha što je pre moguće u sezoni rasta, pod pretpostavkom da postoji dovoljno lišća koje bi sprej pokrio(primjerice 4 do 6 razina/faza listanja). Po potrebi ponoviti postupak u intervalima od 10 do 14 dana do mesec dana pre berbe. Količina vode 200l/ha.

Soybean

Soja: do 4l/ha što je pre moguće u sezoni rasta. Pod pretpostavkom da postoji dovoljno lišća koje bi prskanje pokrilo ( npr. faza 4 do 6 lista). Po potrebi ponoviti postupak u intervalima od 10 do 14 dana do mesec dana pre žetve. Ne prskati u cvetanju. Količina vode 200l/ha.

Sugar Beet

Šećerna repa: 3l/ha u 200l vode. Može se primenjivati u intervalima 10-14dana. Primeniti od stadija 4 do 6 lista.

Sunflower

Suncokret: 3 l/ha, u fazi 4-8 listova ili najkasnije do početka butonizacije. Količina vode za rastvor: 200-400 l/ha