YaraVita THIOTRAC

YaraVita THIOTRAC

YaraVita Thiotrac je visoko koncentrisana tečna forma koja sadrži 100% rastvorljiv, biljkama dostupni sumpor. Usvajanje od strane useva je brže kod formi koje su u rastresitom obliku ili u prahu, gde sumpor mora da prođe proces oksidacije pre nego što može da se apsorbuje. YaraVita Thiotrac takođe sadrži azot koji pomaže u održavanju važnog odnosa N: S unutar biljaka.

Tečna forma olakšava merenje, ulivanje i mešanje proizvoda u rezervoaru za prskanje.

Široka mogućnost mešanja u rezervoaru olakšava primenu proizvoda sa poljoprivrednim hemikalijama, štedi vreme i novac. Jednako je važan, besplatan pristup informacijama o Tankmixu putem interneta ili putem pametnih telefona što omogućuje brzu i laku proveru mogu li proizvodi da se primjenjuju zajedno.

Informacije o načinu primjene proizvoda

Cereals

Strna žita: primeniti u dozi 5,0 lit/ha u početku stvaranja koljenca, pa do prvog koljenca (Zadoks 30-31). Preporučena količina vode: 200 lit/ha. Pšenica: primeniti u dozi 3,0-5,0 lit/ha od sredine klasanja do kasne mlečne zriobe (Zadoks 55-79). Preporučena količina vode: 200 lit/ha.

Garlic

Beli luk: primeniti u dozi 5,0 lit/ha kad je biljka visoka 15 cm, a u slučaju jačeg nedostatka tretiranje ponoviti u intervalima 10-14 dana. Preporučena količina vode: 200 lit/ha.

Grass (Silage / Hay)

Trava za silažu:primeniti u dozi 10,0 lit/ha 4 sedmice pred košnju. Preporučena količina vode: 200 lit/ha.

Sugar Beet

Šećerna repa: primeniti u dozi 5,0 lit/ha u fazi 4-6 listova, a u slučaju jačeg nedostatka tretiranje ponoviti u razmacima 10-14 dana. Preporučena količina vode: 200 lit/ha.

Sunflower

Suncokret: primeniti u dozi 5,0 lit/ha u fazi 4-6 listova. Preporučena količina vode: 200 lit/ha.

Informacije o načinu primjene proizvoda

Cereals

Strna žita: primeniti u dozi 5,0 lit/ha u početku stvaranja koljenca, pa do prvog koljenca (Zadoks 30-31). Preporučena količina vode: 200 lit/ha. Pšenica: primeniti u dozi 3,0-5,0 lit/ha od sredine klasanja do kasne mlečne zriobe (Zadoks 55-79). Preporučena količina vode: 200 lit/ha.

Garlic

Beli luk: primeniti u dozi 5,0 lit/ha kad je biljka visoka 15 cm, a u slučaju jačeg nedostatka tretiranje ponoviti u intervalima 10-14 dana. Preporučena količina vode: 200 lit/ha.

Grass (Silage / Hay)

Trava za silažu:primeniti u dozi 10,0 lit/ha 4 sedmice pred košnju. Preporučena količina vode: 200 lit/ha.

Sugar Beet

Šećerna repa: primeniti u dozi 5,0 lit/ha u fazi 4-6 listova, a u slučaju jačeg nedostatka tretiranje ponoviti u razmacima 10-14 dana. Preporučena količina vode: 200 lit/ha.

Sunflower

Suncokret: primeniti u dozi 5,0 lit/ha u fazi 4-6 listova. Preporučena količina vode: 200 lit/ha.