Prihrana krompira - sažetak

Precizna uravnoteženost makro i mikrohraniva od ključne je važnosti za ostvarivanje najboljih prinosa krompira, a nedostatak bilo kojeg hraniva može ograničiti prinos. Doziranje pojedinog hraniva treba biti u skladu s potrebama biljaka. Pregled apsorpcije i ispuštanja hraniva otkriva koja su hraniva potrebna u pojedinim stadijumima rasta, kao i ulogu svakog hraniva.

Makrohraniva

Za vreme rasta useva, apsorpcija makrohraniva varira. Krompir apsorbuje 50% više kalijuma nego azota , a iznošenje se razlikuje od polja do polja i zavisi od prinosa. Rod od 38,5 tona po hektaru može izneti više od 200 kg kalijuma po hektaru, odnosno 120 kg azota po hektaru. Prihrana kalijumom i azotom potrebna je tokom vegetativnog rasta, i u fazama formiranja i rasta krtole.

Stopa dnevne apsorpcije makrohraniva u celoj biljci krompira

Stopa dnevne apsorpcije makrohraniva u krtoli krompira

Iznošenje glavnih hraniva (kg/t krtole krompira)

Azot

Azot je važan za rast listova i krtole. Značajna količina azota tokom rasta krtole se reciklira iz lista u krtolu.

Fosfor

Fosfor je takođe potreban u srazmerno velikoj količini, pre svega u fazi ranog rasta, za podsticanje ukorenjivanja i stvaranje krtole, a kasnije za podsticanje rasta krtole.

Kalijum

Kalijum je posebno važan za ostvarivanje visokih prinosa, kao i za održavanje celovitosti krtole. Za krompir je tipična “luksuzna apsorpcija” kalijuma – potrošnja veća od stvarnih potreba.

Sumpor

Sumpor je potrebam u svim fazama rasta, a posebno je važan za stvaranje otpornosti na običnu krastavost.

Kalcijum

Redovno snabdevanje kalcijumom posebno je važno kako bi se osigurao rast listova bez stresova. Potrebne su srazmerno velike količine kalcijumovog đubriva kako bi se u krtolama akumulirale male količine tog elementa koje presudno utiču na kvalitet roda.

Magnezijum

Magnezijum je posebno važan u kasnijim stadijumima rasta, posebno tokom rasta krtole (vidi slide show), kada ima ključnu ulogu u održavanju kvaliteta krtole.

Mikrohraniva

Krompiru su mikrohraniva potrebna u vrlo malim količinima, ali za ostvarivanje kvalitetnog roda neophodno je da njihova primena bude pravilno uravnotežena.

Iznošenje mikrohraniva (g/t krtola krompira)

Bor

Potrebe za borom su najveće kako bi se osigurala stabilnost nekoliko ključnih procesa rasta. Takođe je važan za optimizaciju apsorpcije kalcijuma.

Bakar

Biljkama trebaju značajne količine ovog elementa, ali pojava njegovog nedostatka retko se sreće, budući da ga u većini tla ima u odgovarajućim količinama.

Mangan i cink

Mangan i cink važni su za prinos. Cink ima ključnu ulogu u asimilaciji i metabolizmu azota i stvaranju skroba.

Molibden

Molibden može da igra značajnu ulogu u slučajevima kada tle ima nisku pH vrednost.