Kako uticati na sadržaj suve materije u krtoli krompira

Sadržaj suve materije važan je kako za jestivi krompir tako i za krompir za preradu. Krtole u kojima udeo suve materije iznosi više od 18-20% više su podložni modricama i često se raspadnu prilikom kuvanja. Sa druge strane, visok udeo sadržaja suve materije potreban je u preradi, kako bi se prilikom prženja ostvarila dobra boja, pa se traži udeo u rasponu 20-25%. Azot, kalijum i magnezijum hraniva su koja utiču na sadržaj suve materije u krtoli.

Višak azota može da smanji sadržaj suve materije

Azot je neophodno hranivo za rast biljnog pokrova, međutim, u umerenim klimatskim uslovima višak azota u kasnoj fazi rasta prouzrokovaće će nastavak rasta, odgađajući dozrevanje pa može da se smanji sadržaj skroba i suve materije, i time smanji kvalitet krompira za preradu.

Azot – Uticaj na sadržaj suve materije

Ovo ispitivanje sprovedeno u Norveškoj pokazuje da kasna primena azota može da reducira udeo suve materije u krtoli.

Napuknuća krompira

Preterani rast u kasnoj fazi u hladnijim klimatskim uslovima može prouzrokovati pojavu velikog broja 'prevelikih' krompira i izazvati unutrašnja napuknuća.

Oblik kalijuma utiče na sadržaj suve materije

Oblik kalijuma može da utiče na suvu materiju. U preradi krompira po pravilu se koristi kalijum sulfat, koji pridonosi stvaranju većeg udela suve materije, za razliku od kalijum hlorida koji ima negativan učinak na sadržaj suve materije u krtoli.

Ispitivanja obavljena u Danskoj pokazala su kako je za postizanje većeg udela sadržaja suve materije kalijum sulfat osetno bolji od kalijum hlorida.

Magnezijum

Nizak nivo magnezijuma reduciraće sadržaj skroba u krtolama. Ispitivanja su potvrdila pozitivan učinak magnezijuma na udeo suve materije u gomolju.

Ostale poljoprivredne prakse za ostvarenje ciljanog udela suve materije

  • Izbor prave sorte
  • Izbor kvalitetnog semena sa manjim rizikom od bolesti
  • Izbegavanje polja sa štetnim faktorima poput slabog odvoda ili premalog kapaciteta zadržavanja vode
  • Osiguravanje efikasnosti prskanja protiv plamenjače
  • Navodnjavanje u cilju ostvarenja najboljih kvalitativnih karakteristika
  • Ranija žetva, čime se minimizira mogućnost kasne pojave bolesti ili kvarenja krtole