Kako smanjiti diskoloraciju krtole krompira

Diskoloracija, ili unutrašnje tamnjenje ili posmeđivanje krtole krompira, uzrok je značajnih gubitaka posle berbe. Kalijum, magnezijum i bor su hraniva koja smanjuju diskoloraciju i tamnjenje.

Diskoloracija krompira

Izazvana je oksidacijom fenolnih materija, pre svega tirozina u melanin. Kalijum, magnezijum i bor hraniva su koja smanjuju diskoloraciju i tamnjenje.

Nizak nivo kalijuma povećava rizik od tamnjenja

Kalijum utiče na enzimsko tamnjenje i tamnjenje posle kuvanja, pa će pojava nedostatka kalijuma povećati učestalost tamnjenja posle kuvanja.

Kalijum i diskoloracija krtole

Kalijum utiče na povećanje koncentracije organskih anjona kao što su limunska kiselina ili askorbinska kiselina (tj. vitamin C u krtoli). Ta dva molekula deluju antioksidativno, usporavajući oksidacijske procese smanjuju i pojavu enzimske i neenzimske diskoloracije.
Ispitivanje sprovedeno u SAD-u pokazuje uticaj kalijuma na enzimsku diskoloraciju dveju sorti.

Magnezijum i diskoloracija krtole

Nivo magnezijuma povezana je s enzimskim tamnjenjem 

Nizak nivo magnezijuma povećava podložnost enzimskoj diskoloraciji.

Ispitivanje sprovedeno u SAD-u pokazuje uticaj magnezijuma na enzimsku diskoloraciju.

Bor smanjuje pojavu diskoloracije krtole

Bor reducira oksidaciju fenola, koji uzrokuju enzimsku diskoloraciju. Pravilno snabdevanje biljaka borom reduciraće pojavu enzimske diskoloracije u krtolama krompira.

Ostale poljoprivredne prakse koje utiču na diskoloraciju krtole krompira

  • Izbor prave sorte
  • Pažljivo postupanje tokom vađenja i razvrstavanja, kako bi se reducirala fizička i druga oštećenja
  • Navodnjavanje radi sprečavanja ili minimiziranja bolesti poput obične krastavosti
  • Obavljanje vađenja/berbe pri dobrim vremenskim uslovima kako bi se izbegla fizička oštećenja i zaraze
  • Kontrola temperature i vlage u skladištu