Kako reducirati pojavu bolesti listova krompira

Primena azota može da stvori uslove za razvoj bolesti listova, pogotovo u slučaju kasnog đubrenja, koje usporava dozrevanje i povećava rizik od zaraze plamenjačom.

Višak azota povećava rizik od bolesti listova

Azot je neophodno hranivo za rast biljnog pokrova, međutim, u umerenim klimatskim uslovima višak azota u kasnoj fazi rasta prouzrokovaće nastavak rasta, odgađajući dozrevanje i povećavajući rizik od plamenjače.

Važan je i oblik azota – prekomerna količina amonijum nitrata reducira pH vrednost u području korena, povećavajući rizik od rizoktonije (“bele noge”).

Ostale poljoprivredne prakse za suzbijanje bolesti listova

  • Osiguravanje efikasnosti prskanja protiv plamenjače
  • Navodnjavanje u cilju ostvarenja najboljih kvalitativnih karakteristika