Kako povećati veličinu krtole krompira

Veličina i ujednačenost krtola od presudne su važnosti za svaku konačnu upotrebu krompira, bilo da je reč o konzumnom, semenskom ili krompiru za preradu. Sve što uzgajivač može da napravi kako bi produžio trajanje zdravog biljnog pokrova pridoneće povećanju prosečne veličine krtole.

Precizno uravnotežena ishrana biljaka vrlo je važna za povećanje veličine krtole krompira. Hraniva dušik, fosfor, kalijum, kalcijum, magnezijum i mangan dokazano pridonose veličini krtole krompira.

Azot utiče na biljni pokrov shodno tome i na brzinu rasta krtole

Azot je važan za stimulisanje rasta i osiguravanje visokih prinosa. Azot je neophodan u stadijumu formiranja listova i kasnije za ubrzavanje rasta i povećanje veličine krtole, osiguravajući optimalnu fotosintetsku aktivnost listova. Primena azota u ranoj fazi razvoja useva pridoneće stvaranju veće površine biljnog pokrova, dok će u kasnijim fazama rasta pomoći u održavanju zelenila biljnog pokrova i maksimiziranju prinosa.

Neophodno je da primena ovog hraniva bude uravnotežena. Prevelika količina u ranoj fazi može da izazove prekomerni vegetativni rast, a na štetu formiranja krtole; u kasnijoj fazi rasta, previše azota može da prouzrokuje nastavak rasta i rezultira značajnom količinom “prevelikih” krompira, izlažući celi rod riziku od zaraze plamenjačom. Ali, u vrućim i suvim klimatskim uslovima dodatne količine azota mogu da pomognu rastu biljnog pokrova i da produže rast krtole.

Azot – uticaj na veličinu krtole

Pravovremena primena odgovarajućih količina azota od presudne je važnosti za ostvarivanje prinosa, veličine krtole i ciljanih karakteristika kvaliteta.

Ova serija ispitivanja, sprovedena u Engleskoj, prikazuje kako je povećavanje količine azota dovelo do povećane veličine krtole i na taj način do povećanja ukupnog prinosa.

Važan je i oblik azota. Za vreme setve najbolje je uravnotežen odnos amonijumskog N i nitratnog N, a svakako treba voditi računa da prekomerna količina reducira pH vrednost u području korena, povećavajući rizik od rizoktonije (“bele noge”). Tokom zametanja krtole pa do njegovog nalivanja preporučljivo je koristiti nitratni azot, budući da je pokazao znatno bolje rezultate.

Prihrana fosforom nakon zametanja krtole povećava veličinu krtole

Primenom folijarnog fosfornog đubriva posle stvaranja krtole povećaće se veličina krtole, a samim tim i prinosi. Međutim, trebalo bi istaći da folijarni fosfor nije zamena za fosfor primenjen u tle – bez odgovarajućeg đubrenja fosforom u ranoj fazi rast biljaka neće biti optimalan.

Folijarni fosfor – uticaj na prinos

Serija nezavisnih istraživanja, sprovedenih u Engleskoj, pokazala je kako se primenom folijarnih fosfata konzistentno povećavaju prinosi.

Kalijum – presudno važan za visoke prinose

Usevi krompira tokom rasta apsorbuju velike količine kalijuma, stoga je taj element od presudne važnosti za ostvarenje visokih prinosa.

Kalijum i prinosi

Tokom tri godine sprovedeno je pet ispitivanja na vulkanskom tlu bogatom kalijumom, i primenom 120 kg K20 po hektaru prosečni prinos porastao je za 10 t/ha.

Kalcijum utiče na rast krtole

Kalcijum je ključni sastavni deo ćelijskog zida, koji ojačava strukturu i osigurava stabilnost ćelije. Neophodan je u vreme deobe i ekspanzije ćelija, pa ga stoga treba primeniti pre i za vreme faze brzog rasta krtole.

Kalcijum i stres useva

Nedostatak magnezijuma smanjuje veličinu krtole

Magnezijum je potreban za vreme rasta krtole, i ako ga nema dovoljno smanjiće se veličina krtole, kao i prinos. Tla s osetnim manjkom magnezijuma daće i do 15% manji prinos - u takvim slučajevima, ispitivanja su pokazala kako redovna godišnja primena magnezijuma rezultira povećanjem prinosa u rasponu od 1% do 10%.

Magnezijum i prinosi

Apsorpcija magnezijuma zavisi o odnosu s drugim katjonima, pogotovo kalijumom. Visoka koncentracija kalijuma u tlu može da izazove nedostatak magnezijuma; s druge strane, količina magnezijuma u tlu može biti dovoljna, međutim suvo tle može da ograniči sposobnost apsorpcije. U oba slučaja, folijarna primena magnezijuma biće vrlo efikasna.

Ostale poljoprivredne prakse za povećanje veličine krtole krumpira

  • Obavljanje setve što je moguće pre kako bi se produžila sezona rasta
  • Sadnja fiziološki zrelog krompira koji će brže da nikne
  • Obavljanje setve pri optimalnoj temperaturi tla kako bi se osiguralo brže nicanje useva
  • Navodnjavanje i metode zaštite useva osiguravaju maksimalno trajanje biljnog pokrova i neograničeni rast krtole
  • Pravovremeno obavljanje desikacije