Kako poboljšati kvalitet krtole krompira

Kvalitet krompira odreduju tri glavna kriterijuma: kvalitet krtole, glatkoća pokožice kao i skladišni i kulinarski kvalitet. Za ostvarivanje najboljeg rezultata u pogledu svakog od navedenih kriterija važan je dobro uravnotežen program ishrane.

Kvalitet krtole

Kvalitet krtole - određena sadržajem suve materije, sadržajem skroba, unutrašnjim poremećajima ili potencijalom za kuvanje - od presudne je važnosti za krajnjeg korisnika.

Azot podstiče rast listova i krtola i maksimizira prisutnost skroba; fosfor podržava rast listova i krtole i poboljšava kvalitet i količinu skroba; kalijum maksimizira apsorpciju vode i produkciju suve materije, i može da pomogne u smanjivanju pojave oštećenja; kalcijum smanjuje pojavu unutrašnjih oštećenja, i stvaranje smeđih i crnih mrlja; magnezijum osigurava jaku fotosintetsku sposobnost i dobar rast; bor pomaže u smanjivanju stvaranja unutrašnjih oštećenja u obliku smeđih i crnih mrlja.

Glatkoća pokožice

Glatkoća pokožice postaje sve važnija budući da sve više kupaca traži krompire čiste, privlačne kore. Krtole s površinskim oštećenjima očigledno su manje privlačni, a osim toga velika je verovatnoća da nisu za duže skladištenje.

Pravilno uravnotežena ishrana biljaka smanjiće pojave bolesti kore krtole i poboljšaće glatkoću i sjaj. Kalcijum ojačava kore krtole i poboljšava otpornost na bolesti; bor pojačava učinak kalcijuma, poboljšavajući apsorpciju pridonosi smanjivanju nivoa obične krastavosti i drugih bolesti krtole; cink pridonosi smanjenju nivoa prašnjave krastavosti, dok sumpor neutralizuje i prašnjavu i običnu krastavost.

Skladišni i kulinarsk kvalitet

Poljoprivrednikov posao posle vađenja krompira, naravno, nije gotov, jer se u većini zemalja krompir skladišti kako bi se osiguralo snabdevanje za celu godinu. Krtole koje su manje podložne modricama ili gubitku boje moći će duže da budu uskladištene dok će i zadržati bolji kvalitet za kuvanje.
Dobro odmerena prihrana useva pre berbe poboljšaće skladišni i kulinarski kvalitet krtole krompira. Kalijum, kalcijum, magnezijum i bor pozitivno utiču na potencijal za skladištenje i kuvanje, tako što smanjuju podložnost stvaranju unutrašnjih oštećenja, posmeđenja, crnih mrlja i gubitka boje.