Dobija li vaš krompir dovoljno kalcijuma?

Kalcijum je vitalno hranivo za krompir: većina karakteristika krtole mogu da se poboljšaju osiguravanjem potrebnih količina tog elementa tokom rasta useva.

Kalcijum je vitalno hranivo za krompir: većina karakteristika krtole može se poboljšati osiguravanjem potrebnih količina tog elementa tokom rasta usjeva. Biljkama je potreban za održavanje ćelijskih zidova, zdravlja listova i razvoj krtole.

Kalcijum preventivno deluje na širok spektar mogućih problema s kvalitetom krtole

Nedostatak kalcijuma u mnogim je delovima sveta poznat pod nazivom “unutrašnja rđavost” (internal rust spot) – reč je o unutrašnjem fiziološkom oštećenju koje se, kao posledica odumiranja ćelija, u krtoli pojavljuje u obliku malih smeđih pega. To je direktno povezano s manjkom kalcijuma u ćelijskim zidovima, koji zbog toga nisu dovoljno čvrsti pa prilikom ekspanzije propadaju i dolazi do nekroze.

Jednom kad se kalcijum pripoji u ćelijske zidove ne može dalje da se distribuira, pa je kontinuirana dostupnost tog hraniva važna za razvoj novih ćelija. Kako je već ranije rečeno, kalcijum ćelijama daje čvrstoću – pogotovo u kori. S potrebnom količinom kalcijuma kora će imati dobru glatkoću i sjaj, što će pomoći i smanjivanju fizičkih oštećenja koja mogu nastati tokom vađenja, u transportu ili prilikom skladištenja.

Konačno, kalcijum pomaže i u sprečavanju bakterijskih bolesti krtole. Čvršće kore znače manje oštećenja, što pomaže i smanjenju mogućnosti bakterijskih zaraza putem oštećene površine. U ishrani krompira, 60-70% preporučene količine azota trebalo bi primeniti u osnovnom đubrenju, dok kalcijum treba da se doda u prihrani, s preostalom količinom azota.

YaraLiva Tropicote (15.5%N + 19%Ca) primenjuje se u vreme zametanja krtole, u količini 400-500 kg/ha koja se nadovezuje na više od 100 kg/ha lako dostupnog kalcijuma u obliku CaO. Važno je napomenuti da YaraLive Tropicote nije kalcijum i amonijum nitrat, kod kog je potrebno duže vreme da kalcijum postane dostupan biljkama pa zato nije prikladan za visoko vredne kulture poput krompira.

Krompiru je potreban rastvoriv izvor kalcijuma

Za prihranu kalcijumom nije važno samo da bude pravovremeno primenjen, već da bude i izvor tog hraniva. Ponekad se pogrešno shvata kako krečni materijali sadrže dovoljno kalcijuma za prihranu useva, međutim, mnogi krečni materijali kao bazu imaju kalcijumov karbonat – dakle, nisu rastvorivi u vodi pa stoga nisu lako dostupni usevima krompira za vreme sezone rasta.

Na primer, kreč je kalcijumov karbonat – potrebno je 66.000 litara vode kako bi se otopio 1 kg kalcijumovog karbonata, tako da bi bilo potrebno mnogo vremena da kalcijum postane dostupan biljkama putem kreča. Za otapanje 1 kg YaraLiva Tropicotea potrebna je samo 1 litar vode.

Kao što je već rečeno, optimalno razdoblje za prihranu biljaka kalcijumom je u razdoblju zametanja krtole – dakle, to je pravo vreme za raspršivanje rastvorivog kalcijuma.