homepage
homepage

Biljni biostimulatori

Biljni biostimulatori su važan  element savremene poljoprivrede - kao deo sistema  integralnog upravljanja usevima pa time doprinose da je poljoprivreda održivija i otpornija na klimatske promene.

Saznajte više