Naša istorija

Istorija Yare podudara se s istorijom industrije mineralnih đubriva.

Godine 1905. kompanija Norsk Hydro, prethodnik današnje Yare, prva je u svetu započela proizvodnju azotnog đubriva putem procesa izdvajanja azota iz vazduha korišćenjem električne energije iz jedne hidroelektrane.

Od samog početka naša kompanija se etablirala kao globalni predvodnik u razvoju industrije ishrane biljaka. Yarin glavni cilj je da bude jedan od vodećih dobavljača proizvoda za ishranu biljaka, specijalizovana za azotna đubriva sa smanjenim ugljeničnim tragom. Usredsredivši se na efikasno iskorišćavanje hraniva za široku paletu poljoprivrednih kultura širom sveta, razvili smo proizvode s najmanjim uticajem na okolinu, kao i opremu i alate za preciznu poljoprivredu, prilagođene pojedinim podnebljima, koji pomažu krajnjim korisnicima u maksimiziranju povraćaja ulaganja.

Naša istorija pokazuje kako se kompanija razvijala i rasla prateći rast tržišta. Takođe pokazuje ranu globalizaciju kompanije kao i razvoj i konsolidaciju industrije đubriva. U novije vreme, razvoj industrijskog tržišta i povećana fokusiranost na ekološke proizvode predstavljaju dva veoma važna momenta za kompaniju.

Yara danas i u budućnosti

Yara je kompanija sa sedištem u Norveškoj, koja pretvara energiju, prirodne minerale i azot u celovitu ponudu proizvoda za ishranu biljaka, kao i široku paletu proizvoda za upotrebu u industriji.

Danas Yara na globalnom planu nalazi se sigurno među vodećim dobavljačima azotnih mineralnih đubriva i industrijskih proizvoda. Naša kompanija globalni je lider u proizvodnji amonijaka, nitrata i specijalnih đubriva.

S predstavništvima u više od 50 zemalja i prodajnom mrežom u 150 zemalja, Yara je zauzela jedinstvenu poziciju na svetskom tržištu đubriva i industrijskih proizvoda. Raspon aktivnosti današnje Yare veoma je širok, od iskopavanja fosfatnih ruda i proizvodnje amonijaka i uree do trgovanja na robnim berzama i proizvodnje visoko specijalizovanih poljoprivrednih i industrijskih proizvoda. Naša proizvodnja i prodajna mreža utemeljene su na dubokoj upućenosti u globalne trendove i bliskom poznavanju svakog tržišta.

U svrhu razvoja optimalno balansiranih proizvoda za ishranu biljaka, Yara je čvrsto posvećena globalnom programu istraživanja i razvoja kao i korišćenju najmodernijih tehnologija (među ostalim, daljinsko očitavanje i aplikacije) sa svrhom davanja saveta poljoprivrednicima na terenu.